Alun Bowen

Cyfarwyddwr Anweithredol

Alun Bowen

Mae Alun, sy'n siarad Cymraeg, yn hanu o Landeilo, ac aeth i Ysgol Tre-gib (sy'n cael ei galw'n Ysgol Bro Dinefwr yn awr) cyn astudio'r Gwyddorau Naturiol yng Ngholeg y Drindod, Caergrawnt. 

Gweithiodd Alun i KPMG, y cwmni cyfrifo byd-eang, am bron i 37 mlynedd yn Llundain, Sydney, Caerdydd, Hong Kong ac yn Almaty, Kazakhstan. Gweithiodd Alun mewn amrywiaeth eang o rolau yn ystod ei gyfnod gyda KPMG. Ef oedd yr archwilydd ar gyfer amrywiaeth eang o gwmnïau, o fusnesau bach a chanolig i gorfforaethau rhyngwladol. Yn ogystal, bu'n ymgynghorydd ar drafodion sylweddol yn ystod y cyfnod hwnnw, gan arbenigo yn y maes hwn. 

Ef oedd Uwch Bartner KPMG yng Nghymru, ac yn ystod y cyfnod hwnnw ef oedd prif gynghorydd cynllunio busnes Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Rhwng 2001 a 2005, Alun oedd arweinydd byd-eang KPMG ar ymarfer cynaliadwyedd byd-eang, gan gynghori cwmnïau blaenllaw fel Anglo American a Shell, ac yn 2004 cyflwynodd Alun yr adroddiad sicrwydd cyntaf ar allyriadau nwyon tŷ gwydr BP.

Rhwng 2008 a 2013 roedd Alun yn uwch bartner i KPMG yn Kazakhstan a Chanol Asia, yn gyfrifol am 600 o bobl gyda thiriogaeth yn cwmpasu pum gwlad.

Mae Alun wedi bod yn Gadeirydd y Gymuned Fusnes yng Nghymru ac yn aelod o Bwyllgor Archwilio Busnes yn y Gymuned y Deyrnas Unedig, yn gadeirydd Common Purpose Caerdydd, yn aelod o gyngor Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru ac yn aelod o bwyllgor archwilio Ymddiriedolaeth y Tywysog. Mae hefyd wedi bod yn aelod o Bwyllgor Archwilio Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr. 

Ar hyn o bryd mae'n gyfarwyddwr anweithredol ac yn Gadeirydd Pwyllgor Risg ac Ymddygiad Hodge, y grŵp gwasanaethau ariannol yng Nghaerdydd, yn un o ymddiriedolwyr yr Hodge Foundation ac yn gyfarwyddwr anweithredol a Chadeirydd Pwyllgor Archwilio Severstal, cwmni dur cwbl integredig Rwsia. 
 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach