David O'Leary

Cyfarwyddwr Masnachol a Phrofiad Cwsmeriaid

David O'Leary

David sy'n arwain y portffolio Masnachol a Phrofiad y Cwsmer i Trafnidiaeth Cymru. Mae ganddo gyfrifoldeb dros brofiad y cwsmer, datblygu busnes, y gadwyn gyflenwi a gweithgareddau trafnidiaeth integredig yn Trafnidiaeth Cymru.

Mae ganddo brofiad helaeth o'r diwydiannau trafnidiaeth a lletygarwch ac mae wedi cyflawni nifer o uwch rolau masnachol, gweithredol a datblygu pobl yn y sectorau hedfan a rheilffyrdd. Ymysg hyn mae sawl blwyddyn ym Maes Awyr Heathrow ac fel cyfarwyddwr bwrdd yn y gweithredwr rheilffyrdd Merseyrail. 
 
Mae gan David radd Meistr mewn Busnes o Brifysgol Caer-wynt, a diploma mewn Rheoli Dysgu a Datblygu.
 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach