Gareth Morgan

Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd

gareth

Mae Gareth yn Gymro balch, ac yn benderfynol o sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i bobl Cymru. Mae wedi magu ei dri phlentyn yng Nghymru ac mae ei ferch ieuengaf yn astudio Peirianneg Sifil yn y Brifysgol.

Gareth oedd un o Gyfarwyddwyr cyntaf Trafnidiaeth Cymru a chafodd ei secondio gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod ei waith caffael mwyaf (y Fasnachfraint newydd) yn cael ei gynnal i’r lefelau uchaf o gysondeb a phriodoldeb).

Gyda thros 35 mlynedd o brofiad adeiladu, rheoli prosiect a newid, mae’n dod â phrofiad amhrisiadwy i’r tîm gweithredol. Mae’n Beiriannydd Sifil, ac mae ei yrfa wedi rhoi’r fraint iddo o weithio ar lawer o’r prif seilwaith yng Nghymru. Roedd yn rhan hefyd o’r timau a sefydlodd Awdurdod Harbwr Caerdydd ac a brynodd Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd i Lywodraeth Cymru.
 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach