175 refresh

Gwariant 2018/19

Yn 2018/19, fe ddechreuon ni fuddsoddi yn ein rhwydwaith rheilffyrdd

 

1819

 

Metro De Cymru

Rydym hefyd wedi dechrau buddsoddi £738 miliwn i uwchraddio seilwaith er mwyn datblygu Metro De Cymru.  Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi’u hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.


ERDF

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach