Lee Robinson

Cyfarwyddwr Datblygu – Gogledd Cymru

LR

Ymunodd Lee Robinson â Trafnidiaeth Cymru yn gynnar yn 2019 fel Cyfarwyddwr Datblygu ar gyfer Gogledd Cymru. Fe ddaeth i Trafnidiaeth Cymru o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, lle roedd yn Gyfarwyddwr Gweithredol yn gyfrifol am yr Economi, Lle ac Ailstrwythuro ym maes datblygu economaidd, tai, priffyrdd, gwastraff, cynllunio, yr amgylchedd a newid sefydliadol.

Mae Lee wedi cael profiadau gyrfaol amrywiol, gan ddechrau yn y diwydiant dŵr i bartneriaethau llywodraeth leol ac yna symud yn y pen draw i lywodraeth leol. Daw â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad i Trafnidiaeth Cymru o ganlyniad i weithio mewn amrywiaeth o swyddi.

Mae Lee wedi bod yn gyfrifol am sawl rôl fusnes uwch, gweithredol a masnachol, yn United Utilities a Mouchel, gan gynnwys rôl Rheolwr-Gyfarwyddwr Cyd-Fenter Partneriaeth Gyhoeddus/Preifat. Mae gan Lee Ddiploma Uwch CIMA mewn Cyfrifyddiaeth Reoli yn ogystal â dyfarniad ôl-radd mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Rheolaeth o Brifysgol Lerpwl ynghyd â Gradd Anrhydedd Ail Ddosbarth yn y Gyfraith.

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach