Lisa Yates

Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol

Lisa Yates

Ymunodd Lisa Yates â Thrafnidiaeth Cymru ym mis Chwefror 2019 fel Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol. Ymunodd o Amey ar ôl treulio 12 mlynedd ym maes Adnoddau Dynol yn cefnogi Llywodraeth Leol a Busnes Priffyrdd yn ei rôl fel Pennaeth Adnoddau Dynol. Roedd Lisa yn gyfrifol am dîm o Bartneriaid Busnes a oedd yn sicrhau ystod o ganlyniadau yn ymwneud â phobl gan gynnwys datblygu arweinyddiaeth, ymgysylltu â gweithwyr, rhaglenni talent a pharatoi i weithredu.

Mae ganddi brofiad helaeth ym maes gweithredu AD, ac mae’n cynnig cyfeiriad strategol i agenda pobl Trafnidiaeth Cymru.

Cyn hynny, roedd hi’n uwch swyddog AD gyda ADT Fire & Security ac 118 118, ac yn y swyddi hynny cafodd lwyddiant wrth gyflenwi Adnoddau Dynol. 

Graddiodd Lisa o Brifysgol Wolverhampton ym 1993 gyda gradd anrhydedd ym maes Gwleidyddiaeth.

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach