people waiting at station

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2018/19

Cewch wybodaeth ynglŷn â’r cynnydd rydym yn ei wneud, ac am rai o’n cynlluniau uchelgeisiol yn ein hadroddiad blynyddol a’n datganiadau ariannol.

Mae 2018/19 wedi bod yn flwyddyn o drawsnewid a thwf i TrC. Fe wnaethom ni gwblhau’r broses gaffael fwyaf i Lywodraeth Cymru ei chynnal erioed, ac rydym ni bellach yn bwriadu buddsoddi £5 biliwn yn ein gwasanaethau rheilffyrdd dros y 15 mlynedd nesaf.

Mae hyn yn arwydd o ddechrau newydd i’n rhwydwaith trafnidiaeth ac yn fuddsoddiad hirdymor yn ffyniant Cymru yn y dyfodol.


Rydym ni bellach yn creu rhwydwaith rheilffyrdd y gellir ei adeiladu mewn rhwydwaith trafnidiaeth integredig a fydd yn gwella cysylltedd, yn annog twf economaidd cynaliadwy ac yn cefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus yn well.

Gallwch ddarllen mwy am y cynnydd rydym ni’n ei wneud yn ein hadroddiad blynyddol a datganiadau ariannol – 2018/19


Gweledigaeth y Flwyddyn – Metro De Cymru 

Light rail award vision of the year

Enillodd TrC y wobr Gweledigaeth y Flwyddyn ar gyfer Metro arfaethedig De Cymru yng ngwobrau Global Light Rail 2018, sy’n cydnabod rhagoriaeth ac arloesedd.

 

 

 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach